Hội nghị GATES Việt Nam ICT Channel Summit vinh danh các hãng công nghệ hàng đầu Việt Nam từ kênh phân phối công nghệ SMB
09th Jan

Hội nghị cấp cao GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 đã chính thức bế mạc tại Centara Sandy Beach Resort – thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 220 giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành công nghệ.
Read More.

GATES Việt Nam 2019: Vinh danh các hãng công nghệ hàng đầu Việt Nam 10th Jan

Hội nghị cấp cao GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 ngày 6/1/2019 đã chính thức bế mạc tại Centara Sandy Beach Resort – thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 220 giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành công nghệ.
Read More.


Bế mạc hội nghị GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019
10th Jan

Với sự tham gia của hơn 220 CEO hàng đầu trong ngành công nghệ, hội nghị GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 đã thành công tốt đẹp.
Read More.

GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 quy tụ hơn 220 CEO công nghệ lớn 10th Jan

Hội nghị cấp cao GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 đã chính thức bế mạc tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 220 giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành công nghệ.
Read More.

GATES Việt Nam ICT Channel Summit tiếp tục vinh danh các hãng công nghệ hàng đầu10th Jan

Đây là một trong những giải thưởng thường niên và uy tín được tổ chức bởi BTC Hội nghị cấp cao GATES Việt Nam ICT Channel Summit. Ở năm thứ 2 này, giải thưởng đã tiếp tục vinh danh các công ty công nghệ hàng đầu. Những thương hiệu đoạt giải đều được lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp của hơn 220 giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành công nghệ tham gia sự kiện.
Read More.


Bế mạc hội nghị GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019
10th Jan

Hôm 6/1, hội nghị cấp cao GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 đã chính thức bế mạc tại Centara Sandy Beach Resort – thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 220 giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành công nghệ.
Read More.

GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019, 600 cuộc gặp, 12 giải thưởng 12th Jan

Hội nghị GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 diễn ra từ ngày 11 – 13/12/2019 đã bế mạc tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 220 giám đốc, gồm các công ty tích hợp hệ thống (SI), các nhà phân phối và các nhà bán lẻ, 600 cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa các đối tác tại đây hi vọng tạo ra các tiền đề kinh doanh tốt chop ngành trong năm tới.
Read More.

PRESS RELEASE

Copyright ©2016 GATES APAC. Pte. Ltd. All Rights Reserved.